1

ว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 2

เริ่มต้นใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop

                โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานมัลติมีเดีย คำว่า Photoshop คือ Photo แปลว่า“ภาพ” คำว่า Shop แปลว่า ร้านหรือแหล่งรวมของภาพหลายชนิด ภาพต่าง ๆ จะมีทั้งภาพที่เกิดจากการที่นำภาพที่มีอยู่เดิมมาตกแต่ง ภาพถ่ายในอัลบั้มรูป เราเรียกว่า Physical Graphic ภาพถ่ายที่ใช้

เครื่องสแกนภาพหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเก็บไฟล์ข้อมูล เราเรียกว่า Digital Graphic

แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.thว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 3

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop

การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop

  1. คลิกปุ่มStart คลิกรายการ
  2. คลิกรายการ Programs
  3. คลิกรายการ Adobe Photoshop 7.0


แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.thว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 5


การเลือกพื้นที่เพื่อแก้ไขและตกแต่งภาพ 2
การตัดภาพบางส่วนด้วย
Crop Tool

  1. เปิดรูปภาพบนจอภาพ
  2. คลิกปุ่ม
  3. ลากเส้นประบนรูปภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการเลือก จะปรากฏจุด Handle
  4. กดEnter จะได้รูปภาพเฉพาะส่วนที่เลือกไว้

แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.thว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 4


การเลือกพื้นที่เพื่อแก้ไขและตกแต่งภาพ 1

ความหมายของการ Selection
   
การ Selection ใน Photoshop หากต้องการปรับแต่งภาพ แต่ไม่ได้เลือกพื้นที่อย่างเจาะจงก็หมายความว่า กำลังปรับแต่งภาพทั้งภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ภาพบางภาพต้องการปรับแต่งเฉพาะบางจุดเท่านั้น ดังนั้นการ Selection นับว่าเป็นเรื่องจำเป็น กล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของการตกแต่งภาพคือการ Selection เพราะว่าถ้าทำการ Selection ได้ดี การปรับแต่งภาพก็จะทำได้โดยง่ายด้วยการ Selection มีหลายรูปแบบแต่จะใช้รูปแบบไหนนั้น ขึ้นกับความเหมาะสมในการใช้งานและความถนัดของแต่ละผู้ใช้งาน


แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.thว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 6

การระบายสีและตกแต่งภาพ 1

การใช้ปุ่มเครื่องมือ Brush Tool

              Brush Tool เป็นเครื่องมือระบายสี ใช้เหมือนพู่กันสี  หรือวาด ลงบนรูปภาพ การใช้ปุ่มเครื่องมือ Brush Tool

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ
2. คลิกปุ่ม
3.  คลิกเมาส์ระบายสีตามต้องการบนรูปภาพ

 

แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.th