ว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 8


การระบายสีและตกแต่งภาพ 3

การใช้ Pattern Stamp Tool
    Pattern Stamp Tool  เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำสำเนา Pattern โดยมีวิธีคร่าว ๆ คือต้องสร้างPattern ก่อน หลังจากนั้นจึงทำสำเนาภาพได้ตามความต้องการ
การใช้ Pattern Stamp Tool
1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ
2. ทำ Pattern โดยการใช้            
3. คลิกเมนู Edit -->Define Pattern
4. ปรากฏหน้าต่าง Pattern name

แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.th