• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
spider-edu.com
Address:
110 ม.13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
pasang
lamphun
51120
thailand
Phone:
053-555373
Fax:
053-555372
Mobile:
0861988085
Send an Email
Miscellaneous Information:

หมวดหมู่ของการติดต่อประสานงานเว็บไซต์

f t g m