• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2020 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

กิจกรรมครูสุรพงษ์

«
»

บทความการศึกษา

แนะนำ MOODLE

01-09-2018 Hits:774 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Moodle  คืออะไร (What is Moodle?)Moodle มาจาก (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment)  คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ    CMS  (Course Management System) ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา  บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา...

Read more

แนะนำ JOOMLA

01-09-2018 Hits:685 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Joomla (จูมล่า) คือ CMS (ซีเอ็มเอส) ตัวหนึ่งจากหลายๆ ตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับคุณที่ยังไม่รู้จักว่า CMS คืออะไร ขออธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมดังนี้ครับ CMS นั้นเป็นอักษรย่อของ คำว่า "Content Management System" (คอนเท้น เมเนจเม้น ซิสเต้ม) ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทย หมายถึง ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์  นั่นหมายความว่า สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง...

Read more

อบายมุขทำลายตนเอง

ด้านยาเสพติด(Drug)

26-12-2018 Hits:723 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

 ด้านยาเสพติด(Drug)   รู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยเหลือเกื้อกูลให้บุคคลพ้นภัยจากยาเสพติด          กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Drug-free     1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง     2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก...

Read more

เว้นอบายมุข

09-12-2018 Hits:666 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

บันไดขั้นที่สาม ที่จะกรุยทางไปสู่ความสุข ที่นับว่า "สำคัญสุดยอด" ที่ต้องปฏิบัติให้ได้เด็ดขาด คือการละเว้นจาก "อบายมุข" หรือ "ทางแห่งความฉิบหาย" ให้ได้อย่างเด็ดขาด ถ้ายังละไม่ได้ หรือทำให้เบาบางไม่ได้ก็อย่าหมายเลย ว่าจะได้พบความสุขกะเขาในชาตินี้            อบายมุข คือ ช่องทางแห่งความเสื่อม หรือเหตุแห่งความพินาศหรือฉิบหาย ใครก็ตามถ้าลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้ว นอกจากจะหาความสุขไม่พบแล้ว ยังจะต้องพบกับความพินาศล่มจม แม้ที่จะซุกหัวนอนก็ไม่มี และบางทีก็จะต้องตายด้วยคมอาวุธ อบายมุข มี ๖ ประการ...

Read more

โทษของสุรา

18-11-2018 Hits:760 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

โทษของสุรา การดื่มเหล้า ส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย และกระทบต่อสังคม  สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่มีทั้งคุณและโทษ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยโทษของสุรานั้นอาจมีตั้งแต่ขั้นเบา ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างเช่น เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด และที่รุนแรงคือหมดสติ ดังนั้นสุราจึงถูกควบคุมทั้งการจำหน่าย และการผลิต จากกฏหมายอย่างเคร่งครัดประเภทของแอลกอฮอล์มีสองชนิด    Ethyl alcohol ซึ่งใช้สำหรับเป็นเครื่องดื่ม เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เบียร์ เหล้าองุ่น, แชมเปญ    Methyl alcohol ซึ่งใช้จุดไฟหรือผสมสี ซึ่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้ใช้ดื่มไม่ได้เพราะมีอันตรายกับร่างกายโดยเฉพาะทำให้ตาบอดได้ปริมาณของแอลกอฮอล์ใช้ในเครื่องดื่มทั่วไป    เบียร์ มีปริมารแอลกอฮอล์...

Read more

Home

อบายมุขทำลายสังคม

อบายมุขทำลายสังคม


          ความแพร่หลายทางด้านอบายมุขในสังคมปัจจุบัน นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของสมาชิกสังคม ที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เราจะสังเกตได้ว่า ในชุมชนต่างๆ ยอมรับการแพร่หลายของอบายมุข จนบางอย่าง สังคมให้การสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตา และบางอย่างก็ถูกยึดถือเป็นสัญลักษณ์ของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นเป็นอบายมุขที่นำชีวิตไปสู่ความหายนะ

          เช่น การดื่มสุรา สังคมยอมรับและให้การสนับสนุน งานเลี้ยงที่มีเกียรติจะใช้สุรา และการดื่มอวยพรก็ใช้สุรา เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุว่า สังคมยุคใหม่นี้ พร้อมแล้วที่จะพาตัวเองไปสู่จุดดับและจุดจบ นั่นคือความหายนะของสังคม เพราะเมื่อสังคมยอมรับสิ่งที่ทำลายสมองและสติปัญญา สมาชิกสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างไร้สติปัญญา ขาดคุณธรรม และตั้งมั่นอยู่บนความประมาท

          การพนันก็เหมือนกัน งานแต่งงาน หรืองานศพ เจ้าหน้าที่ทางราชการทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการพนันเปิดบ่อนเล่นกันโดยเปิดเผย และเจ้าหน้าที่เองก็เข้ามาร่วงวงไพบูลย์ด้วย ผู้รับผิดชอบบ้านเมืองในบางระดับ เปิดบ่อนการพนันใหญ่โต พร้อมทั้งใช้อำนาจบารมีและคนคุ้มกันสวัสดิภาพของนักเล่นการพนันทุกคน

          สถานที่มอมเมาเยาวชนที่สร้างขึ้นอย่างมากมายเป็นดอกเห็ดมีทุกรูปแบบ และเบื้องหลังสถานบันเทิงเหล่านั้น คือแหล่งค้ายาเสพติดและค้ากามารมณ์ เยาวชนชายเตรียมพร้อมที่จะทำการโจรกรรมทุกรูปแบบเพื่อหารายได้สำหรับการท่องเที่ยวในแหล่งบันเทิงเหล่านั้น เยาวชนหญิงก็พร้อมเสมอที่จะทอดกายให้ผู้ชายเชยชม เพื่อแลกกับรายได้เตรียมไว้สำหรับการท่องเที่ยว


          ในสังคมของเรา มีปืนเถื่อนระบาด ใครอยากจะฆ่าใคร สามารถทำได้ไม่ยากนัก หาซื้อปืนราคาถูก ใช้แล้วทิ้งไปเลย และมีนักฆ่าที่เรียกค่าจ้างไม่มากนัก การฆาตกรรมในสังคมของเรา จึงปรากฏเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันทุกวัน เป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมได้เป็นอย่างดี

          สังเกตแล้วจะพบการทำลายสังคมเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง และสัมพันธ์ต่อกัน คือ เริ่มต้นด้วยความบันเทิง ต่อเนื่องด้วยอบายมุข แล้วจบลงด้วยอาชญากรรม เป็นอย่างนี้เสมอ  ลูกโซ่ที่คล้องกันสามห่วง หากสังคมใดเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนการบันเทิงที่ไร้ขอบเขต ก็จะขยายไปสู่อบายมุข และผลที่สุดก็จบลงด้วยอาชญากรรม เป็นสัจธรรมที่ค้นพบในสังคมปัจจุบัน

          สมมติว่ามีการจัดงานชุมนุมเพื่อหารายได้ ก็จะนำภาพยนตร์ไปฉายเพื่อความบันเทิง คนดูภาพยนตร์จะนำสุราเข้าไปดื่ม หรือฉวยโอกาสตั้งวงเล่นการพนัน แน่นอนผลที่สุดก็จะมีเรื่องทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นใช้กำลังและอาวุธเข้าเข่นฆ่ากัน หากเราต้องการมิให้อาชญากรรมเกิด เราต้องขจัดอบายมุขออกไป และหากไม่ต้องการให้มีอบายมุข ก็จำต้องตัดสิ่งบันเทิงอันเกินขอบเขตทิ้งไป วิธีการขจัดปัญหาดังกล่าว เราจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกันอย่างจริงจัง


          สังคมที่ดี ต้องเป็นสังคมที่สมาชิกช่วยกันตักเตือน ช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้สิ่งเหล่านั้นอุบัติขึ้น พร้อมทั้งช่วยกันชี้นำให้สมาชิกสังคมทำแต่ความดีงาม สมาชิกสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ดูดายซึ่งกันและกัน อัลกุรอานซูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺที่ 104 ระบุว่า

“จงมีจากเจ้าซึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่ง ทำหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่ความดี ใช้ให้ทำคุณธรรม

และห้ามการทำความชั่ว และพวกเหล่านั้นเป็นผู้สมหวัง”


          เราต้องช่วยกันเรียกร้องเชิญชวนให้คนทำความดี อย่างเช่น การเชิญชวนผู้คนให้เข้ามัสยิด ชวนกันทำละหมาด และชี้นำผู้คนแต่ในเรื่องคุณงามความดี สังคมแบบนี้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมที่ดีที่ประเสริฐ อัลกุรอานซูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺที่ 110 ระบุว่า

 

“สูเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติมาเพื่อมนุษยชาติ สูเจ้าใช้ให้ทำความดี และห้ามมิให้ทำชั่ว และมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ”


         แต่การเรียกร้องคนมาสู่ความดีนั้น เราจะต้องเรียกร้อง เชิญชวนด้วยความสุภาพอ่อนโยน อย่าตำหนิติเตียนใคร อย่าลงโทษใคร อย่าให้ร้ายใคร ใช้เหตุผลและหลักการที่ชัดเจนแสดงต่อเขา ด้วยหัวใจอันเปี่ยมล้น ด้วยความห่วงใย ด้วยความเมตตา และด้วยความรัก อันเป็นวิธีการของท่านนบีมุฮัมหมัด . ดังปรากฏในซูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺที่ 159 ว่า

 

“แท้จริงโดยความเมตตาจากอัลลอฮฺ เจ้าจึงอ่อนโยนต่อประชาชน

และหากเจ้าใช้วาจาก้าวร้าว มีหัวใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอน พวกเขาก็ต้องเผ่นหนีออกไปจากรอบๆ เจ้า”

 

          ความอ่อนโยน จึงเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ชี้นำ หากเราจะใช้ความก้าวร้าวชี้นำ แน่นอนที่สุด ไม่มีใครอยู่รอรับคำชี้นำของเราหรอก เขาพบแต่คำพูดอันแสลงหู คำพูดดูถูกดูแคลน สบประมาท และก้าวร้าว เขาจะทนฟังอยู่ได้อย่างไร เมื่อเขาทนฟังไม่ได้ ไม่นานเขาก็ต้องเผ่นหนีออกไป ไม่มีใครทนอยู่ได้หรอก


          การแนะนำตักเตือนของเราบางคน กระทำอย่างไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กุรอานได้บัญญัติไว้ เมื่อมีการตักเตือนกัน เราก็มีเรื่องวิวาทกัน และในที่สุดก็แตกแยกกัน แบ่งเป็นหมู่ เป็นคณะ เป็นพรรค เป็นพวก รวมกันไม่ได้ เอกภาพของสังคมสูญหายไปในพริบตา วิธีการเช่นนี้ต้องรีบหยุดกันทันที มิฉะนั้น สังคมของเราจะถึงซึ่งความพินาศ

เราต้องแนะนำกันด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีเหตุมีผล ดังอัลกุรอานซูเราะฮฺอันนะหฺลิ อายะฮฺที่ 125 ความว่า

 

“เจ้าจงเชิญชวนไปสู่ทางแห่งองค์อภิบาลของเจ้า ด้วยวิทยปัญญา และด้วยคำเตือนที่ดีงาม”

 

         สังคมของเราจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ชื่นบานด้วยมิตรภาพ อาบอิ่มไปด้วยความหวังดีต่อกัน สังคมอย่างนี้น่าอยู่อาศัยเหลือเกิน

 

 

จากเว็บไซต์ : http://www.islammore.com/view/2625
ที่มา:
หนังสือคุตบะฮฺวันศุกร์ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี

(สมัยจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด) หน้า 31-35

f t g m