• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2020 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

กิจกรรมครูสุรพงษ์

«
»

บทความการศึกษา

แนะนำ MOODLE

01-09-2018 Hits:774 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Moodle  คืออะไร (What is Moodle?)Moodle มาจาก (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment)  คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ    CMS  (Course Management System) ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา  บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา...

Read more

แนะนำ JOOMLA

01-09-2018 Hits:684 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Joomla (จูมล่า) คือ CMS (ซีเอ็มเอส) ตัวหนึ่งจากหลายๆ ตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับคุณที่ยังไม่รู้จักว่า CMS คืออะไร ขออธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมดังนี้ครับ CMS นั้นเป็นอักษรย่อของ คำว่า "Content Management System" (คอนเท้น เมเนจเม้น ซิสเต้ม) ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทย หมายถึง ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์  นั่นหมายความว่า สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง...

Read more

อบายมุขทำลายตนเอง

ด้านยาเสพติด(Drug)

26-12-2018 Hits:722 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

 ด้านยาเสพติด(Drug)   รู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยเหลือเกื้อกูลให้บุคคลพ้นภัยจากยาเสพติด          กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Drug-free     1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง     2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก...

Read more

เว้นอบายมุข

09-12-2018 Hits:666 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

บันไดขั้นที่สาม ที่จะกรุยทางไปสู่ความสุข ที่นับว่า "สำคัญสุดยอด" ที่ต้องปฏิบัติให้ได้เด็ดขาด คือการละเว้นจาก "อบายมุข" หรือ "ทางแห่งความฉิบหาย" ให้ได้อย่างเด็ดขาด ถ้ายังละไม่ได้ หรือทำให้เบาบางไม่ได้ก็อย่าหมายเลย ว่าจะได้พบความสุขกะเขาในชาตินี้            อบายมุข คือ ช่องทางแห่งความเสื่อม หรือเหตุแห่งความพินาศหรือฉิบหาย ใครก็ตามถ้าลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้ว นอกจากจะหาความสุขไม่พบแล้ว ยังจะต้องพบกับความพินาศล่มจม แม้ที่จะซุกหัวนอนก็ไม่มี และบางทีก็จะต้องตายด้วยคมอาวุธ อบายมุข มี ๖ ประการ...

Read more

โทษของสุรา

18-11-2018 Hits:758 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

โทษของสุรา การดื่มเหล้า ส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย และกระทบต่อสังคม  สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่มีทั้งคุณและโทษ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยโทษของสุรานั้นอาจมีตั้งแต่ขั้นเบา ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างเช่น เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด และที่รุนแรงคือหมดสติ ดังนั้นสุราจึงถูกควบคุมทั้งการจำหน่าย และการผลิต จากกฏหมายอย่างเคร่งครัดประเภทของแอลกอฮอล์มีสองชนิด    Ethyl alcohol ซึ่งใช้สำหรับเป็นเครื่องดื่ม เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เบียร์ เหล้าองุ่น, แชมเปญ    Methyl alcohol ซึ่งใช้จุดไฟหรือผสมสี ซึ่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้ใช้ดื่มไม่ได้เพราะมีอันตรายกับร่างกายโดยเฉพาะทำให้ตาบอดได้ปริมาณของแอลกอฮอล์ใช้ในเครื่องดื่มทั่วไป    เบียร์ มีปริมารแอลกอฮอล์...

Read more

Home

อบายมุข 4 และ 6

"อบายมุข ๔"

 ๏ ขอสาธยาย "อบายมุข สี่"
คือ วิถีแห่งความเสื่อม ความฉิบหาย
สี่ประการ ไม่ควรทำหรือกล้ำกราย
เราทั้งหลาย ตรองดู ได้รู้ทัน

หนี่ง นั่นคือ
"ความเป็นนักเลงหญิง"
นับเป็นสิ่งน่ารังเกียจคนเดียดฉันท์
สอง "นักเลงสุรา" วิวาทกัน
เสียทรัพย์พลัน เกิดโรคภัย ไม่รู้อาย
สาม คือ "เป็นนักเลงการพนัน"
โทษของมัน มีทรัพย์สินย่อมเสียหาย
สี่ "คบคนชั่วเป็นมิตร" สนิทกาย
อันตราย ชักชวนไป ทางไม่ดี

    • หากผู้ใด ไปมัวเมา อบายมุข
ย่อมนำทุกข์ ความเสื่อม สิ้นราศี
เว้นเสียได้ เกิดประโยชน์ โทษไม่มี
หากหลีกหนี อบายมุข สุขทั่วกัน ๚

................................................

          "อบายมุข ๖"
         
ทางฉิบหายมี "อบายมุขหก"    
ขอหยิบยกเพื่อจะได้ไร้กังขา  
เสริม"อบายมุขสี่"ที่กล่าวมา
หลักศาสนาสอนไว้ให้ห่างไกล

หนึ่ง "ติดสุราเครื่องดองของมึนเมา"
โทษมิเบารู้กันนั่นไฉน
ก่อวิวาท เงินทองต้องหมดไป
เกิดโรคภัย ความอายหมด ลดปัญญา ฯ  

สอง "ชอบเที่ยวกลางคืน" เป็นประจำ
ก่อเกิดความลำบากมากปัญหา          
ไม่รักตัวและครอบครัว บุตรภรรยา    
ถูกล่าวหา กินแหนงระแวงกัน ฯ        

สาม "ชอบเที่ยวติดดูการละเล่น"
หากรู้เห็นมีที่ไหนไม่เหหัน
ดนตรี-รำร้อง-เสภาเฮฮากัน
เถิดเทิงไหนไปกันไม่เว้นวาย ฯ

สี่ นั้นหรือคือ "ติดการพนัน"
โทษของมันทรัพย์สินสิ้นมากหลาย
ผู้แพ้เสียเงินตราน่าเสียดาย
ผู้ชนะไม่คลายย่อมก่อเวร ฯ

ห้า นั่นคือ "คบคนชั่ว" มั่วเป็นมิตร
คบคนผิดอย่างไรก็ได้เห็น
พนัน, เหล้า หัวไม้ฯ พลอยให้เป็น
ไม่ละเว้น คนลวงเขาเอามากิน

หก "เกียจคร้านการงาน" หลายประเภท
ชอบอ้างเหตุ หนาว-ร้อนไซร้ ไม่จบสิ้น
ยังเช้าอยู่ หิว-อิ่มนัก มักได้ยิน
น่าติฉิน ผัดเพี้ยนไป ไม่ทำงานฯ

"อบายมุขหก" มาเพิ่ม เติมให้รู้
โปรดคิดดู ถึงทางเสื่อม หลายสถาน
หากว่าใคร ห่างไกลไม่แผ้วพาน
โภคทรัพย์ ย่อมเบ่งบาน ตลอดไป ๚

f t g m