• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
Categories
แผนการสอนคอนสตรัคติวิสต์
Hits
7,845
Created by
สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
Created date
2018-10-04 03:19:17
Description

แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ.zip 483

File Extension zip

File Size 117.04 KB

Upload By สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload Date 2018-10-04 03:18:09

Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com
f t g m