• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2018 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
Categories
Action Plan
Hits
95
Created by
สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
Created date
2018-05-21 15:16:13
Description

ดาว์นโหลดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561

รูปเล่มแผน2561.zip 1

File Extension zip

File Size 11 bytes

Upload By สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload Date 2018-05-21 14:32:50

Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com
f t g m