• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
Categories
แผนการสอนคอนสตรัคติวิสต์
Hits
6,535
Created by
สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
Created date
2018-10-04 03:44:49
Description

แผนการสอนวิชาง20221โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

แผนการสอนวิชาง20221โปรแกรมประมวลผลคำ.zip 475

File Extension zip

File Size 253.07 KB

Upload By สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload Date 2018-10-04 03:44:33

Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com
f t g m