• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2018 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
Categories
Images
Hits
97
Created by
สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
Created date
2018-05-21 21:22:50
Description

รูปภาพครูสุรพงษ์

aw4.jpg 0

File Extension jpg

File Size 21.59 KB

Upload By สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload Date 2018-05-21 21:22:01

aw1.jpg 0

File Extension jpg

File Size 23.43 KB

Upload By สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload Date 2018-05-21 21:22:00

Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com
f t g m