• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

 • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

 • การเรียนรู้อัตโนมัติ

 • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

 • ...

  แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  Download
  7,396
 • แผนการสอนวิชาง20221โปรแกรมประมวลผลคำ

  แผนการสอนวิชาง20221โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

  แผนการสอนวิชาง20221โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

  Download
  6,140
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com
f t g m