• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

f t g m

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

ท่านใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ โดยจะแจ้งบทความใหม่ให้ท่านทางอีเมล์ เพื่อสะดวกในการติดตามอ่านบทความ ไม่ต้องเข้ามาที่เว็บบ่อย ๆ ท่านจะได้รับรายชื่อบทความใหม่ทันทีที่มีการอัพเดท สนใจสมัครโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง

**หมายเหตุ** ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ (ENG) : ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามใช้ชื่อภาษาไทย หรือพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็ได้ ดีที่สุด ทั้งชื่อและนามสกุล ฯลฯ